Alicja Król

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Kierunek: Malarstwo w pracowni prof. Leszka Mickosia oraz dyplom w pracowni prof. Krzysztofa Skarbka.
Tytuł zawodowy zdobyła na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Wydział: Pedagogika, Specjalność: Edukacja Artystyczna. Współczesne sztuki wizualne.

Podjęcie studiów artystycznych to na poziomie poznawania oraz naturalnej potrzeby poszerzania pola widzenia, powrót do tego co pierwotne i pierwsze. Twórcze działania, to moje zrozumienie najprostszych i najczystszych znaków swojego istnienia. Mówienie za pomocą środków wizualnych o teraźniejszości, którą kreujemy wszyscy. W moich obrazach można dostrzec niedoskonały pierwiastek i słabości ludzkie, ale przede wszystkim piękno, jakim jest człowieczeństwo i wartość jednostki.
Obrazy snują narrację o zwykłych sprawach, życiowych rozterkach, a niekiedy bolesne przeżycia wypływają na samą powierzchnie sztuki. Moje poszukiwania to pragnienie utrwalenia części siebie. Odważna wiara, że jesteśmy nieskończeni, odnawialni, zapamiętywani, a karuzela marzeń tworzy niezliczone, niekiedy zapętlone sytuacje. Natura powinna być ukazana w sposób subiektywny, czasem wyważony, ostrożny, a częściej niech uderza z impetem o swej sile.
Sama nieskończoność jest we mnie, dopóki pamiętam o tych, którzy już nie powrócą.


I am an alumna of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, Field of study: Painting under the guidance of Prof. Leszek Mickoś and Prof. Krzysztof Skarbek.
I got my professional title at Dolnośląska Szkoła Wyższa in Wroclaw, Department: Pedagogy, Specialism: Art Education. Modern visual arts.

The study of art is a kind of throwback, this is the back to something which is primary and the first.
Creative action is my way of understanding the simplest and the clearest signs of my existence.
Expressing the present, which is created by everyone, by means of visual aids.
In my works, apart from incomplete element and the weakness of human being, you can also notice the beauty, which are the humanity and the value of the individual.
The paintings depict everyday matters, dithers and sometimes painful experience which influence the art. The main purpose of my life is to strengthen the part of myself and leave my mark on society. A strong belief that we are immortal, renewable and remembered and the merry-go-round of dreams create numberless and even sometimes complicated situations.
The nature should be shown in a subjective way, sometimes balanced and careful, but more often than not, it should present its power and strength.
The infinitude is inside me until I remember about people who will never come back.
Alicja Król

Wystawy i konkursy

2013
I Przegląd Animowanych Miniatur Filmowych w KADRZE. Kategoria: Animowane Impresje Malarskie, DK"Kadr", Dzielnica Mokotów, Warszawa.
Wernisaż pracy dyplomowej, Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław.
Wystawa zbiorowa: "Gra", Bytomskie Centrum Kultury, Bytom.
2012
Wystawa Grupy "Gama": "Kolor Prawie Realistyczny", Klub Promyk, Wrocław.
Wystawa Grupy "Gama": "Kolor Prawie Realistyczny" Strzegomskie Centrum Kultury, Strzegom.
2011
Wystawa Grupy "Gama": "Kolor Prawie Realistyczny", Centrum Edukacyjno—Turystyczno—Sportowe, Krośnice.
Wystawa Grupy "Gama": "Kolor Prawie Realistyczny", Zabrze - Pawłów.
2006
Ekspozycja prac malarskich oraz rysunkowych uświetniająca Diamentowy Jubileusz Szkoły Podstawowej, Cieszków.
2003
Prezentacja Młodych Talentów, Zdunowski Ośrodek Kultury. Izba Muzealna, Komisarz wystawy Łucja Długiewcz- Paszek

2001
II Nagroda w Powiatowym Konkursie Plastycznym: "Mój Powiat Moja Gmina", Komisarz wystawy Krystyna Wojszycka